Wsparcie organizacji

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania/dotacji naszego Klubu Fantastyki Kregulec podlegającego pod Stowarzyszenia Future Technologies z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych działań i będzie ogromnym wkładem w rozwój młodzieży. Pamiętajmy, że to właśnie ta młodzież, której teraz pomagamy jest przyszłością naszego regionu jak i również Polski.

Stowarzyszenie Future Techologies
Bank ING – 36 1050 1344 1000 0090 3119 2793
Z dopiskiem: Na działalność statutową Stowarzyszenia

Jesteśmy organizacją o charakterze Non-Profit, dlatego każdą złotówkę przeznaczymy na działania statutowe.

Stowarzyszenie Future Technologies
KRS: 0000640757
NIP: 6332235989
REGON: 365579030